Hopp til hovedinnhold
Helsepersonell sitter ved skrivebordet med datamaskin og stetoskop

Kardiovaskulær sykdom: Mange pasienter som får standardbehandling, har likevel risiko for CV-hendelser

Kardiovaskulær sykdom (CVD) er ikke bare en av de fremste årsakene til dødsfall i Norge1, men også en av hovedårsakene til svekket helse2 og redusert livskvalitet.3 En sunn livsstil kan forsinke progresjon av kardiovaskulære sykdommer.4

Hvis dette ikke er nok, kan tilleggsbehandling vurderes, for å redusere nivået av LDL-C (low-density lipoprotein cholesterol).5 Til tross for behandling fortsetter mange av disse pasientene å ha høy risiko for kardiovaskulær sykdom.6-10 For alle aktører i helsevesenet er det viktig å begrense denne restrisikoen til et minimum.

Ved spørsmål om egen helse bør du alltid snakke med helsepersonell, som har den nødvendige kompetansen til å gi råd i slike tilfeller.

Kardiovaskulære sykdommer er den nest største årsaken til dødsfall i Norge1

Et kart over Norge og en hjertefigur som viser en avvikende EKG-strek

Kardiovaskulære sykdommer: en stor byrde for det norske helsevesenet

Kardiovaskulær sykdom (CVD) stod for over 9 500 dødsfall i 2020 og var dermed en av de hyppigste dødsårsakene i Norge.1

Helsepersonell forklarer pasienten

Alternativer og strategier for CVD-håndtering

Kardiovaskulær sykdom (CVD) er et vedvarende helseproblem i Norge.1 For å redusere risikoen for CV-hendelser har helsepersonell allerede gjort en stor innsats for å finne nye løsninger.

Helsepersonell legger blodtrykksmåleren på paientens arm og måler blodtrykket på en mannlig pasient

Det er behov for en ny tilnærming for å beskytte høyrisikopasienter og redusere den gjenværende kardiovaskulære risikoen de bærer

Selv om man behandler, så klarer man ikke alltid å nå de ulike målverdiene for denne multi-faktorielle sykdommen, med kardiovaskulærrestrisiko som resultat.6-10

Helsepersonell sitter ved datamaskinen og snakker i telefon

Kontakt

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, trenger ytterligere informasjon eller ønsker å rapportere en bivirkning. Kontakt oss via vårt nordiske kundesenter

Tlf.: +46 84 468 5033

E-post: [email protected]

 1. Folkehelseinstituttet. Dødsårsaksregistret. Tall fra Dødsårsaksregistret 2020. Tilgjengelig på: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-fra-dodsarsaksregisteret-for-2020/ (Sist åpnet: 20.01.2022)
 2. Timmis A, Townsend N, Gale CP et al. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2019. Eur Heart J. 2020; 41: 12–85.
 3. Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2020; 141: e139–e596.
 4. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 37(29): 2315–2381
 5. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020; 41(1): 111–188.
 6. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP et al. IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med. 2015; 372(25): 2387–2397.
 7. Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH et al. Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction 22 Investigators. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2004; 350(15): 1495–1504.
 8. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet. 1994; 344(8934): 1383–1389.
 9. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA et al. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med. 1996; 335(14): 1001–1009.
 10. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD et al. Treating to New Targets (TNT) Investigators. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med. 2005; 352(14): 1425–1435.
 11. Folkehelseinstituttet. Dødsårsaksregisteret. D5b: Dødsfall av hjerte-karsykdommer etter kjønn og dødsårsak. Tilgjengelig på: http://statistikkbank.fhi.no/dar/ (Sist åpnet: 20.01.2022)
 12. Joseph P, Leong D, McKee M et al. Reducing the Global Burden of Cardiovascular Disease, Part 1: The Epidemiology and Risk Factors. Circ Res. 2017; 121(6): 677-694.
 13. Nasjonalforeningen for folkehelsen. Høyt kolesterol. Tilgjengelig på: https://nasjonalforeningen.no/hjerte-og-kar/hoyt-kolesterol/ (Sist åpnet: 20.01.2022)
 14. Wisløff, T., Selmer, R. M., Halvorsen, S., and Kristiansen, I. S. Norwegian Cardiovascular Disease Model (NorCaD). 2008.

NO-NP-00019 20220111